Показаните снимки са част от моята дипломната работа, ръководена от изтъкнатия фотограф Антоан Божинов. Това са портрети на хора, заснети с техни любими предмети, повечето от които имат от много отдавна и не са склонни да се разделят с тях.

Свързани проекти